Veiklos organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė Ingrida Leskauskienė yra paskirta Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenų apsaugos pareigūne.

Pagrindinė Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Tarnyba) duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), užtikrinti Tarnybos tvarkomų asmens duomenų apsaugos sistemos stebėsenos veikimą Tarnyboje, padedant įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus.

 

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Ingrida Leskauskienė

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius

Tel. (8 5) 212 5464, el. p. Ingrida.Leskauskiene@avnt.lt

Atnaujinta: 2018.06.26

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum