Tarnybos vadovo užduotys


Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus Audriaus Linarto 2018 m. užduotys:

  1. Užtikrinti 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 848/2015 Dėl nemokumo bylų 24 straipsnio nuostatų įgyvendinimą.
  2. Didinti auditorių, turto arba verslo vertintojų, restruktūrizavimo ir bankroto administratorių veiklos valstybinės priežiūros efektyvumą.
  3. Vadovaujantis Finansinių ataskaitų audito įstatymo nuostatomis atlikti viešojo intereso įmonių audito įmonių ir (arba) auditorių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimus ir įvykdyti iki Finansinių ataskaitų audito įstatymo įsigaliojimo pradėtus auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimus bei priimtus sprendimus dėl gautų skundų.
  4. Užtikrinti kibernetinį saugumą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Atnaujinta: 2018.04.04

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum