2020-01-13

Apibendrinta informacija apie bankroto administratorių neplaninius patikrinimus dėl Elgesio kodekso 11.4.1 p. ir 11.4.4 p. pažeidimų

AVNT atliko neplaninius bankroto administratorių veiklos patikrinimus dėl stebėsenos metu nustatytų aplinkybių, kuomet įdarbinami fiziniai bankroto administratoriai, neskiriant jiems administruoti įmonių bankroto procesų ir taip įtakojant bankroto administratorių atrankos rodiklius. Jų metu nustatyta, kad tokiais veiksmais yra pažeidžiami Elgesio kodekso 11.4.1 p., 11.4.4 p. įtvirtinti sąžiningumo principo reikalavimai. Juridinio bankroto administratoriaus darbuotojų skaičius turi tiesioginės reikšmės bankroto administratorių atrankos rodikliams ir rezultatams, kadangi juridinio bankroto administratoriaus darbo krūvis, išreikštas sąlyginėmis įmonėmis, dalijamas iš jo darbuotojų administratorių skaičiaus, nepriklausomai nuo to, ar tas darbuotojas įdarbintas tam, kad realiai juridinio bankroto administratoriaus vardu administruotų įmonių bankroto procesus ar tik dėl atrankos rodiklių pagerinimo. Bankroto administratoriai, dalyvaudami bankroto administratorių atrankoje su ženkliai pagerintais atrankos rodikliais, įgijo pranašumą prieš kitus dalyvaujančius bankroto administratorius atrankoje. AVNT vertinimu, bankroto administratorių fiktyviai įgytas pranašumas laikytinas nesąžiningu, netoleruotinu ir mažinančiu kito sąžiningai dalyvaujančio atrankoje bankroto administratoriaus galimybes būti atrinktu.

 

41 atlikto neplaninio veiklos patikrinimo metu 2 atvejais pažeidimų nustatyta nebuvo, 39 atvejais nustatyti Elgesio kodekso 11.4.1 p., 11.4.4 p. pažeidimai, iš kurių 7 atvejais poveikio priemonės netaikytos, 32 atvejais taikytos. Baigus patikrinimus, skirta:

- 17 įspėjimų juridiniams bankroto administratoriams ir 24 įspėjimai juridinių bankroto administratorių vadovams;

- 15 viešų įspėjimų juridiniams bankroto administratoriams ir 4 vieši įspėjimai juridinių bankroto administratorių vadovams.

 

Išsamesnę informaciją apie atliktus patikrinimus galite rasti čia


Atnaujinta: 2020.01.13

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum