2021-01-20

Europos audito priežiūros įstaigų komitetas paskelbė audito komitetų apklausos apibendrinimą

Europos Sąjungos audito reforma išplėtė audito komitetų vaidmenį ir atsakomybę užtikrinant, kad atliekamas auditas būtų kokybiškas. Naujasis reglamentavimas audito komitetams suteikė naujus įgaliojimus, tokius kaip tiesiogiai dalyvauti paskiriant auditorių ir audito įmonę, stebėti audito atlikimą ir auditoriaus nepriklausomumą.

Europos audito priežiūros įstaigų komitetas parengė klausimyną audito komitetams, kuris skirtas nacionalinėms kompetentingoms institucijoms susipažinti su audito komitetų veikla įsigaliojus naujam audito reglamentavimui bei sužinoti, kokie sunkumai audito komitetams kyla atliekant naujas funkcijas. Šis klausimynas 2018-2019 m. buvo išsiųstas visų Europos Sąjungos šalių audito komitetams.

2020 m. gruodžio mėn. buvo paskelbtas 1695 audito komitetų iš 26 Europos Sąjungos šalių pateiktų atsakymų apibendrinimas. Su pranešimu galima susipažinti čia.

Atnaujinta: 2021.01.20

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum