nemokumO procesus REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

 

Europos Sąjungos teisės aktai

 

1. Europos parlamento ir tarybos 2015 m. gegužės 20 d. reglamentas (EB) Nr. 2015/848Dėl nemokumo bylų“*

2. Europos parlamento ir tarybos 2008 m. spalio 22 d. direktyva 2008/94/EBDėl darbuotojų apsaugos jų darbdaviui tapus nemokiam

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

1. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymas

2. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas

3. Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymas

4. Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimas Nr. 415 "Dėl bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių patvirtinimo"
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1407 „Dėl Valstybės institucijų įgaliotų asmenų atstovavimo įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesuose tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą ir Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymą
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d nutarimas Nr. 647 „Dėl Bankroto administratorių atrankos taisyklių patvirtinimo
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimas Nr. 321 „Dėl Fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašą patvirtinimo (nauja redakcija nuo 2015 m. rugsėjo 1 d.)
 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 495 „Dėl Garantinio fondo nuostatų patvirtinimo
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimas Nr. 179 „Dėl Teismo skiriamo fizinio asmens bankroto administratoriaus kandidatūros siūlymo teismui taisyklių patvirtinimo
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimas Nr. 905Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymą
 8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. sausio 17 d. nutarimas Nr. 41 „Dėl Restruktūrizavimo administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo
 9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimą Nr. 1458  Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo
 10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 1 d. nutarimas Nr. 1074 „Dėl Bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turto pardavimo viešose varžytynėse nuostatų patvirtinimo“ 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO ĮSAKYMAI 

  
 1. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. sausio 11 d. įsakymą Nr. 1K-7 „Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisijos personalinės sudėties patvirtinimo
 2. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. 1K-286 „Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo
 3. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. 1K-270 „Dėl bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo
 4. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. 1K-175 Dėl asmenų, siekiančių teikti įmonių bankroto ir įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas laikinai ir kartais ar įsisteigus Lietuvos Respublikoje profesinės kvalifikacijos pripažinimo taisyklių patvirtinimo
 5. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 1K-143 „Dėl bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo
 6. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1K-66 „Dėl pagal veiklos rūšies arba bankroto proceso vykdymo ypatumus išskirtų įmonių aprašo patvirtinimo
 7. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. 1K-34 „Dėl bankroto administratoriaus, bankroto administratoriaus padėjėjo, restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimų ir įmonių bankroto, įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašų“
 8. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 1K-24 „Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisijos nuostatų patvirtinimo

 

AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 


 1. NAUJA: Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 8 d. įsakymas Nr. V4-210 „Dėl audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2018 m. Rugsėjo 6 d. Įsakymo Nr. V4-248 „dėl bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo kontrolės aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
 2. NAUJA:  Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. V4-191 „Dėl duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“
 3. NAUJA: Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. V4-190 „Dėl duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, duomenų apie įmonės restruktūrizavimo procesą teikimo ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“
 4. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 10 d. įsakymą Nr. V4-277 „Dėl fizinio asmens, siekiančio teikti fizinio asmens bankroto administravimo paslaugas, deklaracijos dėl atitikties teisės aktų reikalavimams ir juridinio asmens, siekiančio teikti fizinio asmens bankroto administravimo paslaugas, deklaracijos dėl atitikties teisės aktų reikalavimams formų patvirtinimo“. 
 5. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. V4-248 Dėl Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo kontrolės aprašo patvirtinimo
 6. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. V4-108 Dėl bankroto administratoriaus, bankroto administratoriaus padėjėjo ir restruktūrizavimo administratoriaus kvalifikacijos egzamino, bankroto administratoriaus ir restruktūrizavimo administratoriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo testo organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo 
 7. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. V4-66 Dėl bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
 8. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2017 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. V4-44 „Dėl Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, Duomenų apie įmonės restruktūrizavimo procesą teikimo ir skelbimo taisyklių tvirtinimo“:

Pranešimas apie bankroto proceso pradžią  
Pranešimas apie supaprastinto bankroto proceso pradžią
Pranešimas apie likvidavimą

Pranešimas apie bankrutavusios įmonės pabaigą 
Pranešimas apie restruktūrizavimo proceso taikymą

 1. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V1-341 „Dėl planinių ir neplaninių bankroto administratorių veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo"
 2. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V1-399 „Dėl planinių ir neplaninių restruktūrizavimo administratorių veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo"
 3. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V4-182 „Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V1-341 „Dėl Planinių ir neplaninių bankroto administratorių veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
 4. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V4-184 „Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V1-399 „Dėl Planinių ir neplaninių restruktūrizavimo administratorių veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo


Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymai

  

 1. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. V-80Dėl konfidencialumo sutarties formos patvirtinimo
   Konfidencialumo sutarties forma
 2. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. V-77Dėl Fizinio asmens, siekiančio teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, deklaracijos dėl atitikties teisės aktų reikalavimams ir Juridinio asmens, siekiančio teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, deklaracijos dėl atitikties teisės aktų reikalavimams“ 
  Fizinio asmens, siekiančio teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, deklaracijos dėl atitikties teisės aktų reikalavimams forma
  Juridinio asmens, siekiančio teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, deklaracijos dėl atitikties teisės aktų reikalavimams forma
 3. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. V-109Dėl Fizinio asmens bankroto ataskaitos formos patvirtinimo“ (2014 m. įsakymo pakeitimas)
  Fizinio asmens bankroto ataskaitos forma
  Fizinio asmens bankroto ataskaitos pildymo rekomendacijos
 4. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. V-108Dėl Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių patvirtinimo
 5.  Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. V-20Dėl Duomenų apie bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės parduodamo iš varžytynių turto formos patvirtinimo(2014 m. įsakymo pakeitimas)
  Duomenų apie fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės parduodamo iš varžytynių turto forma
 6. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 29 d. įsakymas Nr. V-16 Dėl bankrutuojančios ir bankrutavusios bei restruktūrizuojamos įmonės ataskaitų formų patvirtinimo (2014 m. įsakymo pakeitimas)
  Įmonės bankroto ataskaitos forma (galioja nuo 2006.01.01) Įmonės bankroto ataskaitų pildymo rekomendacijos 
  Įmonės restruktūrizavimo ataskaitos forma (galioja įmonėms, pradėtoms restruktūrizuoti įsigaliojus LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymo pakeitimo įstatymui) Įmonės restruktūrizavimo ataskaitos pildymo rekomendacijos
  Restruktūrizuojamos įmonės ataskaitos forma (galioja įmonėms, pradėtoms restruktūrizuoti iki 2010-10-01) Paaiškinimai restruktūrizuojamos įmonės ataskaitai pildyti 

   

  Informacija norintiems įgyti administratoriaus kvalifikaciją


   

  _____________________________ 

  * Tarybos reglamento (EB) Nr. 1346/2000 "Dėl bankroto bylų" 40 straipsnis reikalauja, kad iškėlus įmonei bankroto bylą Lietuvoje, administratorius nedelsdamas apie tai turi pranešti žinomiems kreditoriams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta ar registruota buveinė yra kitose valstybėse narėse. Norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad šio reglamento 42 straipsnio 1 dalies nuostatos reikalauja, kad pateikiant šią informaciją, pranešimo antraštė "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai" turi būti būtinai užrašyta visomis Europos Sąjungos institucijų kalbomis. Kaip žinote ES institucijų veikloje vartojama 22 kalbos.

  Siekdami spręsti šią problemą, pateikiame šios antraštės vertimus į ES institucijose naudojamas kalbas. Atsiprašome, tačiau neradome šios antraštės maltietiškai.

   

  Mūsų nuomone, šią antraštę žemiau nurodytomis kalbomis reikėtų rašyti taip:

   

   

  Nurodyto reglamento 42 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad bet kuris kreditorius, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta ar registruota buveinė yra kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje iškelta byla, gali pateikti savo reikalavimą tos kitos valstybės narės valstybine kalba arba viena iš jos valstybinių kalbų. Tačiau tokiu atveju jo reikalavimo antraštė "Reikalavimo pateikimas" turi būti užrašyta valstybės, kurioje iškelta byla, valstybine kalba arba viena iš jos valstybinių kalbų.

   

  Atsižvelgdami į tai pateikiame šia antraštę žemiau nurodytomis kalbomis:

   

Atnaujinta: 2019.08.16

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum