NEMOKUMAS

 


Naudojamos santrumpos 

Nr.  

Santrumpa

Reikšmė

1.

Departamentas

Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos

(nuo 2016-01-01 visas Departamento funkcijas perėmė Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos)

2.

Tarnyba

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(nuo 2016-01-01 perėmė visas Departamento funkcijas)

3.

LVAT

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Dėl bankroto administratoriaus pareigos kreiptis į Garantinį fondą – tai, kad administratoriui nebuvo perduoti visi įmonės buhalterinės apskaitos dokumentai, nelaikytina svarbia priežastimi, dėl kurios paraiška Garantiniam fondui negali būti paduota

Bankrutuojančios UAB „Utenos agrochemija“ kreditorių sąrašas ir jų reikalavimai buvo patvirtinti Panevėžio apygardos teismo 2009 09 30 nutartimi, kuri įsiteisėjo 2009 10 08. Šia teismo nutartimi buvo patvirtinti ir įmonės darbuotojų (pirmos eilės kreditorių) reikalavimai, susiję su darbo santykiais. Todėl, vadovaujantis Garantinio fondo įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, bankrutuojančios UAB „Utenos agrochemija“ administratorius D. B., neturėdamas duomenų, patvirtinančių, kad įmonė turi pakankamai nuosavų lėšų atsiskaitymui su darbuotojais, iki 2009 12 08 privalėjo kreiptis į Garantinį fondą su paraiška dėl lėšų skyrimo darbuotojų reikalavimams, susijusiems su darbo santykiais, tenkinti. Pažymėtina, kad pareiškėjas, kreipdamasis į Garantinį fondą, visų pirma privalėjo vadovautis ne Departamento patvirtintomis Rekomendacijomis ar kitais poįstatyminiais aktais, o įstatymu, kuris nustato tokią bankrutuojančios įmonės administratoriaus pareigą ir terminą, per kurį ši pareiga turi būti įvykdyta. Paminėta Panevėžio apygardos teismo 2009 09 30 nutartis patvirtina, kad bankrutuojančios UAB „Utenos agrochemija“ administratorius, teikdamas teismui tvirtinti įmonių kreditorių sąrašą ir jų reikalavimus, turėjo duomenų, patvirtinančių darbuotojų teisę gauti su darbo santykiais susijusią išmoką. Todėl, vadovaujantis aukščiau nurodytomis Garantinio fondo įstatymo nuostatomis, vien ta aplinkybė, kad iki 2009 12 08 bankrutuojančios UAB „Utenos agrochemija“ administratoriui dar nebuvo perduoti visi įmonės buhalterinės apskaitos dokumentai, nelaikytina svarbia priežastimi, dėl kurios paraiška negalėjo būti paduota Garantiniam fondui. Pareiškėjas nenurodė jokių kitų objektyvių, nuo jo valios nepriklausiusių aplinkybių, dėl kurių jis negalėjo kreiptis į Garantinį fondą. Todėl atsakovas visiškai pagrįstai konstatavo, kad nagrinėjamu atveju bankrutuojančios UAB „Utenos agrochemija“ administratorius D. B. pažeidė Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 12 punkto ir Garantinio fondo įstatymo 6 straipsnio 2 dalies reikalavimus. Pareiškėjui skirta nuobauda – įspėjimas – visiškai atitinka padaryto pažeidimo pobūdį.

LVAT byla Nr. A756-2475/2011

 

Dėl bankroto administratoriaus pareigos kreiptis į Garantinį fondą – tai kad ateityje galimi kreditorių reikalavimų tikslinimai nėra priežastis vėluoti pateikti paraišką Garantiniam fondui

Pareiškėjo padaryto Garantinio fondo įstatymo 6 straipsnio 2 dalies pažeidimo faktas yra akivaizdus. Jo administruojamos įmonės kreditorių reikalavimai buvo patvirtinti Vilniaus apygardos teismo 2008 11 14 nutartimi, o paraiška dėl lėšų iš Garantinio fondo skyrimo pateikta tik 2009 m. gegužės mėnesio antrojoje pusėje, t. y. pažeidus įstatymo numatytą 2 mėnesių terminą. Pažymėtina, jog Garantinio fondo įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta griežta nuostata ir ji neleidžia atidėjinėti paraiškos lėšoms iš Garantinio fondo gauti pateikimo dėl kokių nors aplinkybių, susijusių su ateityje galimu kreditorių reikalavimų patikslinimu, ar kokiais nors kitais motyvais nesilaikyti minėto imperatyvaus termino. Pareiškėjo nurodomos aplinkybės dėl sunkumų perimant administruojamos įmonės dokumentus negalėjo būti esminė kliūtis paraiškos pateikimui, nes, kaip matyti iš bylos duomenų, šie dokumentai buvo renkami dar iki Vilniaus apygardos teismo 2008 11 14 nutarties priėmimo, o šioje nutartyje, tvirtinant kreditorių reikalavimus, jau buvo remiamasi administruojamos įmonės finansinės apskaitos dokumentais.

LVAT byla Nr. A442-1114/2011

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo nutarimai

Pavadinimas                                                                                                                                                        Atsisiųsti
Byla Nr. KT13-N5/2014 Atsisiųsti

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys

Pavadinimas                                                                                                                                                        Atsisiųsti
Byla Nr.3K-3-486/2010 Atsisiųsti
Byla Nr.3K-3-508/2010 Atsisiųsti
Byla Nr.3K-3-228/2011 Atsisiųsti
Byla Nr.3K-3-234/2011 Atsisiųsti
Byla Nr.3K-3-261/2011 Atsisiųsti
Byla Nr.3K-3-250/2012 Atsisiųsti
Byla Nr.3K-3-672/2013 Atsisiųsti

Lietuvos apeliacinio teismo nutartys

Pavadinimas                                                                                                                                         Atsisiųsti
Byla Nr.2-184/2011              Atsisiųsti
Byla Nr.2-443/2011  Atsisiųsti
Byla Nr.2A-162/2008  Atsisiųsti

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimai

Pavadinimas                                                                                                                                                         Atsisiųsti
Byla Nr.A756-2475/2011 Atsisiųsti
Byla Nr.A442-1114/2011 Atsisiųsti
Byla Nr.A-261-919-11 Atsisiųsti
Byla Nr.A-63-2257-11 Atsisiųsti
Byla Nr.A-261-2291-11 Atsisiųsti
Byla Nr.A-143-2741-11 Atsisiųsti
Byla Nr.A-492-3516-11 Atsisiųsti
Byla Nr.I-502-12-12 Atsisiųsti

 

 

Atnaujinta: 2019.10.02

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum