Pelno nesiekiančių SUBJEKTŲ APSKAITOS TAISYKLĖS

 

Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų finansinių ataskaitų sudarymą ir pavyzdines finansinių ataskaitų formas reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 patvirtintos Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklės.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 1K-371 pakeistos Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklės, pavyzdinės balanso ir veiklos rezultatų ataskaitos formos išdėstytos nauja redakcija. Šis įsakymas taikomas sudarant 2013 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.

Norėdama palengvinti šių ataskaitų parengimą, Tarnyba minėtas ataskaitas parengė naudoti „Excel“ programoje. Tarnyba už neigiamus padarinius neteisingai naudojant finansinių ataskaitų formas ir formules atsakomybės neprisiima.

Balanso forma

Veiklos rezultatų ataskaitos forma

 

Atnaujinta: 2018.05.11

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum