Siekdama palengvinti informacijos pateikimą pagal 6-ojo verslo apskaitos standarto „Aiškinamasis raštas“ nuostatas, Tarnyba parengė mažoms įmonėms skirtą pavyzdinę aiškinamojo rašto formą. Parengtame pavyzdinės aiškinamojo rašto formos MS Excel formato faile yra galimybė pateikti ne tik aiškinamojo rašto reikalaujamą informaciją, bet ir Sutrumpinto balanso (Rinkinys1) arba Balanso (Rinkinys2) bei Pelno (nuostolių) ataskaitų duomenis.  Prieš pildant formą, rekomenduojama perskaityti šios formos pildymo instrukciją bei peržiūrėti pildymo vaizdo instrukciją.

Pavyzdinė mažų įmonių aiškinamojo rašto forma ir šios formos pildymo instrukcijos bei pildymo pavyzdys skelbiami Tarnybos svetainės skiltyje „Apskaita. Verslo apskaitos standartai. Mažų įmonių pavyzdinė aiškinamojo rašto forma“.

 

Mažų įmonių pavyzdinė aiškinamojo rašto forma:

Pavyzdinės mažų įmonių aiškinamojo rašto formos pildymo instrukcija
Pavyzdinė mažų įmonių aiškinamojo rašto forma - Rinkinys1 - SBalansas
Pavyzdinė mažų įmonių aiškinamojo rašto forma - Rinkinys2 – Balansas
Pavyzdinės mažų įmonių aiškinamojo rašto formos pildymo PAVYZDYS

Pavyzdinės mažų įmonių aiškinamojo rašto formos pildymo instrukcija

Pavyzdinė mažų įmonių aiškinamojo rašto forma – Rinkinys1 – Sbalansas

Pavyzdinė mažų įmonių aiškinamojo rašto forma – Rinkinys2 – Balansas

Pavyzdinės mažų įmonių aiškinamojo rašto formos pildymo PAVYZDYS


Formos be slaptažodžio:

Pavyzdinė mažų įmonių aiškinamojo rašto forma – Rinkinys1 – Sbalansas

Mažų įmonių pavyzdinė aiškinamojo rašto forma be struktūros koregavimo apribojimų. Už tinkamą failo ir jame esančių puslapių funkcionavimą ir teisingą informacijos pateikimą atsako pats vartotojas.

Pavyzdinė mažų įmonių aiškinamojo rašto forma – Rinkinys2 – Balansas

Mažų įmonių pavyzdinė aiškinamojo rašto forma be struktūros koregavimo apribojimų. Už tinkamą failo ir jame esančių puslapių funkcionavimą ir teisingą informacijos pateikimą atsako pats vartotojas.

 

Atnaujinta: 2020.06.23

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum