Viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių sąrašas (pagal Reglamento (ES) Nr. 537/2014 16 straipsnio 3 dalies paskutinės pastraipos reikalavimą)


 Audito įmonių sąrašas pagal Reglamento (ES) Nr. 537/2014 16 straipsnio 3 (a) dalies reikalavimą

Atnaujinta: 2019.10.30

© Budget office, the data is collected and stored in the Register of Legal Entities, code 304157094th

Rinktinės str. 48A, 09318 Vilnius, Tel. (8 5) 212 5464, E-mail: info@avnt.lt, www.avnt.lt