Viešai skelbiamos nuobaudos iki 2019-12-31

Fiziniai asmenys

Administratorius Sprendimas
Vladas Stropus 2019-10-29 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-279 bankroto administratoriui Vladui Stropui už ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 14, 17, 20, 23, punktų ir Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 6.2., 6.4. papunkčių pažeidimus, nustatytus, administruojant BUAB „Prof City“ bankroto procesą, taip pat už ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10, 14, 20 punktų ir Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 6.4. papunkčio pažeidimus, nustatytus administruojant BUAB "TendexGlobal" bankro to procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Valdas Kvederis 2019-11-08 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-286 bankroto administratoriaus UAB „Vilniaus administratoriai“ įgaliotam asmeniui Valdui Kvederiui už neplaninio veiklos patikrinimo metu, administruojant BUAB ,,Aktolita“ bankroto procesą, nustatytus ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 15 ir 20 punktų, 33 straipsnio 7 punkto, AVNT direktoriaus 2019-07-29 įsakymu Nr. V4-190 patvirtintų Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 6.1.2, 6.2 papunkčių ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 6.3, 6.4 papunkčių pažeidimus, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Juozas Šukevičius 2019-11-19 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-297 bankroto administratoriui Juozui Šukevičiui už planinio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 2, 5, 14, 16, 25 p., 22 str. 1 d., 32 str. 2 d., Lietu vos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 6.2, 6.4 p. pažeidimus, nustatytus administruojant BUAB „Listas“ bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjima s.
Rimvydas Sakavičius 2019-11-21 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-299 bankroto administratoriui Rimvydui Sakavičiui už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 2, 14, 15, 20 p., 32 str. 2 d., 30 str. 2 d., AVNT direktoriaus 2017-03-31 įsakymu Nr. V4-44 patvirtintų Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.4.1 p., Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administrat orių elgesio kodekso 6.2, 6.4 p. pažeidimus, nustatytus administruojant BUAB Vilniaus futbolo klubą „ALFA“ bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Saulius Putrius 2019-12-03 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-310 bankroto administratoriui Sauliui Putriui už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 30 straipsnio 1 dalies, Lietuvos Respublikos finansų minist ro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 6.2, 6.3 papunkčių pažeidimus, nustatytus administruojant V. S. bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Viktorija Vilbrantienė 2019-12-04 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-314 bankroto administratorei Viktorijai Vilbrantienei už planinio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 12 str. 1 d. 5 p. ir 31 str. 1 d., Duomenų apie fizin io asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų 2012-12-12 Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-108, 5.2 p., 5.5.1 p. ir 5.6 p., administruojant fizinio asmens K. D. bankroto proces ą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Laima Buikienė 2019-12-16 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-326 bankroto administratorei Laimai Buikienei už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalyje nustatyto reikalavimo pažeidimą, paskirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Šalnė Patkauskienė 2019-12-30 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-368 bankroto administratorei Šalnei Patkauskienei už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.4.1, 11.4.4 p. pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Kęstutis Sadauskas Kęstučiui Sadauskui, kaip UAB ,,Vadybos apskaita“ vadovui, atsakingam už sprendimų priėmimą dėl darbuotojų priėmimo (atleidimo), už Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.4.1, 11.4.4. p. pažeidimą 2019-12-30 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-372 skirta nuobauda – viešas įspėjimas.
Kęstutis Stankus Kęstučiui Stankui, kaip UAB ,,Eksmokumas“ vadovui, atsakingam už sprendimų priėmimą dėl darbuotojų priėmimo (atleidimo), už Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.4.1, 11.4.4. p. pažeidimą skirti nuobaudą – viešą įspėjimą.
Aurimas Valaitis Aurimui Valaičiui, kaip UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ vadovui, atsakingam už sprendimų priėmimą dėl darbuotojų priėmimo (atleidimo), už Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.4.1, 11.4.4. p. pažeidimą 2019-12-31 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-398 skirta nuobauda – viešas įspėjimas
Raminta Valiulienė Ramintai Valiulienei, kaip UAB ,,Tigesta“ vadovei, atsakingai už sprendimų priėmimą dėl darbuotojų priėmimo (atleidimo), už Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.4.1, 11.4.4. p. pažeidimą 2019-12-31 AVNT direktoriaus įsakymu N r. V4-395 skirta nuobauda – viešas įspėjimas.Juridiniai asmenys

Administratorius Sprendimas
UAB "Vilniaus administratoriai" 2019-11-08 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-286 bankroto administratoriui UAB „Vilniaus administratoriai“ už neplaninio veiklos patikrinimo metu, administruojant BUAB ,,Aktolita“ bankroto procesą, nustatytus ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 15 ir 20 punk tų, 33 straipsnio 7 punkto, AVNT direktoriaus 2019-07-29 įsakymu Nr. V4-190 patvirtintų Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 6.1.2, 6.2 papunkčių ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvir tinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 6.3, 6.4 papunkčių pažeidimus, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "BANKRO" 2019-12-03 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-312 bankroto administratoriui UAB BANKRO už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 27 str. 1 d., 12 str. 2 d. 7 p., 12 str. 2 d. 6 p., Duomenų api e fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų 2012-12-12 Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-108, 5.2 p., 5.5.1 p. ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsak ymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 6.2 ir 6.3 p., skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "ADMIVIRA" 2019-12-04 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-314 bankroto administratoriui UAB "Admivira" už planinio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 12 str. 1 d. 5 p. ir 31 str. 1 d., Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų 2012-12-12 Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-108, 5.2 p., 5.5.1 p. ir 5.6 p., administruojant fizinio asmens K. D. bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "PROJEKTŲ INVESTICIJOS" 2019-12-16 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-324 bankroto administratoriui UAB „Projektų investicijos“ už planinio veiklos patikrinimo metu, administruojant BUAB ,,RAMJA“ bankroto procesą, nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 s traipsnio 4 dalies 3 punkto 6 dalį, 11 straipsnio 5 dalies 2 punkto, 8 punkto, 14 punkto, 16 punkto, 23 punkto, 32 straipsnio 2 dalies, 13 straipsnio 2 dalies 1 punkto, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bank roto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 6.2 ir 6.4 papunkčių, Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2013-06-25 įsakymu Nr. V4-63 patvirtintų Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo t aisyklių 3.1.3 ir 3.1.4 papunkčių pažeidimus, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Mažoji bendrija "Penktas šansas" 2019-12-19 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-337 bankroto administratoriui mažajai bendrijai ,,Penktas šansas“ už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir r estruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.4.1, 11.4.4 p. pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "SLOVIS" 2019-12-19 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-336 bankroto administratoriui UAB ,,SLOVIS" už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 15 dalyje nustatyto reikalavimo apdrausti savo profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu paž eidimą, paskirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Ultima optio" 2019-12-30 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-368 bankroto administratoriui UAB ,,Ultima optio“ už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.4.1, 11.4.4 p. pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
Uždaroji akcinė bendrovė "Vadybos apskaita" Bankroto administratoriui UAB ,,Vadybos apskaita“, kaip bankroto administratorių atrankoje dalyvaujančiam subjektui, dirbtinai, nesąžiningai pagerinusiam Bankroto administratorių atrankos rodiklius ir įgijusiam pranašumą atrankoje, už Bankroto ir restru ktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.4.1, 11.4.4. p. pažeidimą 2019-12-30 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-372 skirta nuobauda – viešas įspėjimas.
UAB "Verslo ir bankroto konsultantai" 2019-12-31 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-404 bankroto administratoriui UAB "Verslo ir bankroto konsultantai" už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.4.1, 11.4.4 p. pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "Relina" 2019-12-31 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-377 bankroto administratoriui UAB "Relina" už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo admini stratorių elgesio kodekso 11.4.1, 11.4.4 p. pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB "TOP CONSULT" UAB „TOP CONSULT“, kaip bankroto administratorių atrankoje dalyvaujančiam subjektui, dirbtinai, nesąžiningai pagerinusiam Bankroto administratorių atrankos rodiklius ir įgijusiam pranašumą, už Bankroto ir restruk tūrizavimo administratorių elgesio kodek so 11.4.1, 11.4.4. p. pažeidimą skirti nuobaudą – viešą įspėjimą.
Eurobankrotas, UAB UAB „Eurobankrotas“, kaip bankroto administratorių atrankoje dalyvaujančiam subjektui, dirbtinai, nesąžiningai pagerinusiam Bankroto administratorių atrankos rodiklius ir įgijusiam pranašumą, už Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kode k so 11.4.1, 11.4.4. p. pažeidimą skirti nuobaudą – viešą įspėjimą.
UAB "Admivista" UAB „Admivista“, kaip bankroto administratorių atrankoje dalyvaujančiam subjektui, dirbtinai, nesąžiningai pagerinusiam Bankroto administratorių atrankos rodiklius ir įgijusiam pranašumą, už Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kode k s o 11.4.1, 11.4.4. p. pažeidimą skirti nuobaudą – viešą įspėjimą.
UAB "Eksmokumas" UAB „Eksmokumas“, kaip bankroto administratorių atrankoje dalyvaujančiam subjektui, dirbtinai, nesąžiningai pagerinusiam Bankroto administratorių atrankos rodiklius ir įgijusiam pranašumą, už Bankroto ir restruk tūrizavimo administratorių elgesio kodek so 11.4.1, 11.4.4. p. pažeidimą skirti nuobaudą – viešą įspėjimą.
Uždaroji akcinė bendrovė "PALTAJA" UAB „PALTAJA“, kaip bankroto administratorių atrankoje dalyvaujančiam subjektui, dirbtinai, nesąžiningai pagerinusiam Bankroto administratorių atrankos rodiklius ir įgijusiam pranašumą, už Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11 .4.1, 11.4.4. p. pažeidimą skirti nuobaudą – viešą įspėjimą.
MB "Tavix" 2019-12-31 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-373 bankroto administratoriui MB ,,Tavix“ už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo adminis tratorių elgesio kodekso 11.4.1, 11.4.4 p. pažeidimus skirta nuobauda - viešas įspėjimas.
UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras Bankroto administratoriui UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, kaip bankroto administratorių atrankoje dalyvaujančiam subjektui, dirbtinai, nesąžiningai pagerinusiam Bankroto administratorių atrankos rodiklius ir įgijusiam pranašumą atrankoje, už Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.4.1, 11.4.4. p. pažeidimą, 2019-12-31 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-398 skirta nuobauda – viešas įspėjimas.
UAB "Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras" UAB „Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras“, kaip bankroto administratorių atrankoje dalyvaujančiam subjektui, dirbtinai, nesąžiningai pagerinusiam Bankroto administratorių atrankos rodiklius ir įgijusiam pranašumą, už Bankroto ir restruk tūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.4.1, 11.4.4. p. pažeidimą 2019-12-31 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-399 skirta nuobauda – viešas įspėjimas.
UAB "Tigesta" Bankroto administratoriui UAB ,,Tigesta“, kaip bankroto administratorių atrankoje dalyvaujančiam subjektui, dirbtinai, nesąžiningai pagerinusiam Bankroto administratorių atrankos rodiklius ir įgijusiam pranašumą atrankoje už Bankroto ir restruktūrizavi mo administratorių elgesio kodekso 11.4.1, 11.4.4. p. pažeidimą 2019-12-31 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-395 skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

 

 

Atnaujinta: 2020.02.18

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum