BANKRUTUOJANČIŲ IR BANKRUTAVUSIŲ ĮMONIŲ, FIZINIŲ ASMENŲ, KURIEMS IŠKELTA BANKROTO BYLA, DARBUOTOJAMS IŠ GARANTINIO FONDO SKIRTŲ LĖŠŲ 2016 METŲ SUVESTINIAI DUOMENYS

 

Fondo tarybos posėdžio data Išnagrinėtų įmonių paraiškų skaičius Darbuotojams, kuriems išmokėtos išmokos
skaičius
Skirtų išmokų darbuotojams suma
(tūkst. Lt)
Atsisiųsti
2016-03-041 110 788 690,8 Darbotvarkė
2016-03-252 64 429 386,7 Darbotvarkė
2016-04-07 40 837 869,2 Darbotvarkė
2016-04-21 55 893 873,5 Darbotvarkė
2016-05-05 28 470 728,5 Darbotvarkė
2016-05-20 45 342 306,5 Darbotvarkė
2016-06-163 43 200 184,6 Darbotvarkė
2016-06-30 31 153 144,5 Darbotvarkė
2016-07-14 35 172 108,9 Darbotvarkė
2016-08-05 33 388 348,8 Darbotvarkė
2016-08-26 50 339 324,3 Darbotvarkė
2016-09-194 35 302 299,3 Darbotvarkė
2016-10-065 - - - Darbotvarkė
2016-10-136 65 521 383,3 Darbotvarkė
2016-11-11 52 338 380,7 Darbotvarkė
2016-11-307 44 341 306,2 Darbotvarkė
2016-12-19 91 1138 1007,2 Darbotvarkė
2016-12-30 11 52 50,8 Darbotvarkė
Viso 2016 m. 832 7703 7393,8

-

1 Dėl vienos paraiškos nepriimtas Garantinio fondo tarybos sprendimas. Paraiškos svarstymas buvo atidėtas, o vėliau 2016-06-30 Garantinio fondo tarybos posėdyje priimtas sprendimas skirti darbuotojams išmokas, susijusias su darbo santykiais.

2 2016-05-20 Garantinio fondo tarybos posėdyje (2016-05-24 protokolas Nr. GF2-6) priimtas sprendimas (Garantinio fondo tarybos nutarimas 5 darbotvarkės klausimu) pakeisti Garantinio fondo tarybos 2016-03-25 posėdžio nutarimo (2016-03-29 protokolas Nr. GF2-2) 2.13 klausimo nutariamosios dalies 1. punktą, sumažinant skirtą Garantinio fondo išmokų sumą 1141,14 Eur (1 darbuotojo skirta išmokų suma).

3 2016-07-14 Garantinio fondo tarybos posėdyje (2016-07-14 protokolas Nr. GF2-9) priimtas sprendimas (Garantinio fondo tarybos nutarimas 3 darbotvarkės klausimu) pakeisti Garantinio fondo tarybos 2016-06-16 posėdžio nutarimo (2016-06-21 protokolas Nr. GF2-7) 4 klausimo nutariamosios dalies 2. punktą, skiriant Garantinio fondo išmokų sumą 1400,00 Eur akcininkui (1 darbuotojo skirta išmokų suma).

4 2016-12-19 Garantinio fondo tarybos posėdyje (2016-12-19 protokolas Nr. GF2-17) priimtas sprendimas (Garantinio fondo tarybos nutarimas 5 darbotvarkės klausimu) papildomai skirti darbuotojams bendroje sumoje 4924,49 Eur Garantinio fondo išmokų, susijusių su darbo santykiais (3 darbuotojams skirta papildoma išmokų suma).

5 2016-10-06 įvyko Garantinio fondo tarybos posėdis dėl Garantinio fondo veiklos klausimų. Garantinio fondo tarybos sprendimai dėl skiriamų išmokų bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių darbuotojams priimami nebuvo.

6 2016-11-11 Garantinio fondo tarybos posėdyje (2016-11-11 protokolas Nr. GF2-15) priimtas sprendimas (Garantinio fondo tarybos nutarimas 10 darbotvarkės klausimu) pakeisti Garantinio fondo tarybos 2016-10-13 posėdžio nutarimo (2016-10-13 protokolas Nr. GF2-14) 1.1.5. klausimo nutariamąją dalį, skiriant 503,04 Eur išmokų sumą iš Garantinio fondo lėšų (1 darbuotojui skirta išmokų suma).

7 2016-12-19 Garantinio fondo tarybos posėdyje (2016-12-19 protokolas Nr. GF2-17) priimtas sprendimas (Garantinio fondo tarybos nutarimas 4 darbotvarkės klausimu) panaikinti Garantinio fondo tarybos 2016-11-30 posėdžio nutarimo (2016-11-30 protokolas Nr. GF2-16) 4. klausimo nutariamąją dalį, kuria skirta 50893,64 Eur išmokų bendra suma, susijusi su darbo santykiais, skiriant bendrą 50252,30 Eur išmokų sumą iš Garantinio fondo lėšų, susijusią su darbo santykiais (58 darbuotojams skirta išmokų suma).

 

 

BANKRUTUOJANČIŲ IR BANKRUTAVUSIŲ ĮMONIŲ, FIZINIŲ ASMENŲ, KURIEMS IŠKELTA BANKROTO BYLA, DARBUOTOJAMS IŠ GARANTINIO FONDO SKIRTŲ LĖŠŲ 2015 METŲ SUVESTINIAI DUOMENYS

 

Fondo tarybos posėdžio data Išnagrinėtų įmonių paraiškų skaičius Darbuotojų, kuriems skirtos išmokos, skaičius Skirtų išmokų darbuotojams suma (tūkst. €) Atsisiųsti
2015-02-12 56 443 395,4 Darbotvarkė
2015-02-26
52 403 300,7
Darbotvarkė
2015-03-19
42 280 203,2
Darbotvarkė
2015-03-31 40 346 258,1
Darbotvarkė
2015-04-16 49 691 517,4
Darbotvarkė
2015-04-30* 64 460 357,5
Darbotvarkė
2015-05-14 56 619 562,1
Darbotvarkė
2015-05-27
42 353 277,7
Darbotvarkė
2015-06-16 49 523 543,7 Darbotvarkė
2015-06-30 39 446 450,1 Darbotvarkė
  2015-07-15** 49 714 643,0 Darbotvarkė
2015-08-04 42 448 464,4 Darbotvarkė
    2015-08-27** 54 947 1031,7 Darbotvarkė
2015-09-17 39 277 202,2 Darbotvarkė
2015-10-01 29 270 243,4 Darbotvarkė
2015-10-29 73 695 569,7 Darbotvarkė
2015-11-19 51 428 349,6 Darbotvarkė
2015-11-30 31 292 317,9 Darbotvarkė
2015-12-11 27 257 173,8 Darbotvarkė
2015-12-22 29 156 137,2 Darbotvarkė
Viso 2015m. 913
9048
7998,8
-

* 2015-04-30 Garantinio fondo tarybos posėdyje (2015-04-30 protokolas Nr. GF2-6) priimtas sprendimas (Garantinio fondo tarybos nutarimas 6 darbotvarkės klausimu) skirti iš Garantinio fondo lėšų 1 561,97 Eur išmoką, susijusią su darbo santykiais.

** 2015-08-27 Garantinio fondo tarybos posėdyje (2015-08-27 protokolas Nr. GF2-13) priimtas sprendimas (Garantinio fondo tarybos nutarimas 5 darbotvarkės klausimu) pakeisti Garantinio fondo tarybos 2015-07-15 posėdžio nutarimo (2015-07-15 protokolas Nr. GF2-11) 1.2 klausimo nutariamosios dalies 1.2.19 punktą ir papildomai skirti iš Garantinio fondo lėšų 2 483,48 Eur išmoką, susijusią su darbo santykiais, 2 darbuotojams.

Fondo tarybos posėdžio data Išnagrinėtų įmonių paraiškų skaičius Darbuotojams, kuriems išmokėtos išmokos
skaičius
Skirtų išmokų darbuotojams suma
(tūkst. Lt)
Atsisiųsti
2014-01-16 46 335 1053,6 Darbotvarkė
2014-01-30 39 276 602,8 Darbotvarkė
2014-02-13 45 494 1618,8 Darbotvarkė
2014-02-27 42 493 1722,8 Darbotvarkė
2014-03-13 39 403 1027,3 Darbotvarkė
2014-03-20 2 7 10,2 Darbotvarkė
2014-03-27 38 219 470,9 Darbotvarkė
2014-04-17 71 522 1137,8 Darbotvarkė
2014-04-30 25 290 1081,5 Darbotvarkė
2014-05-15 42 437 1678,3 Darbotvarkė
2014-05-30 39 339 780,1 Darbotvarkė
2014-06-13 21 277 742,6 Darbotvarkė
2014-06-30 29 159 408,4 Darbotvarkė
2014-07-15* - - - -
2014-07-31 62 308 850,6 Darbotvarkė
2014-08-14 42 364 1067,3 Darbotvarkė
2014-08-28 51 529 1443,8 Darbotvarkė
2014-09-16 53 560 1965,6 Darbotvarkė
2014-09-30 54 552 1620,1 Darbotvarkė
2014-10-16 44 520 1128,4 Darbotvarkė
2014-11-04 47 543 1659,3 Darbotvarkė
2014-11-18 33 387 1166,1 Darbotvarkė
2014-11-28 32 555 1401,6 Darbotvarkė
2014-12-16 56 552 1440,5  Darbotvarkė
Viso 2014m. 952 9121 26078,4** -
* 2014m. liepos mėn. 15d. Garantinio fondo taryba nepriėmė sprendimų darbotvarkės klausimais, nesusirinkus kvorumui.
** Įvertinus 2014m. gegužės mėn. 30d. Garantinio fondo tarybos sprendimus dėl papildomų išmokų skyrimo (nutarimas 4 darbotvarkės klausimu), skirtų išmokų darbuotojams suma - 26091,7 tūkst.Lt.

 

  

Atnaujinta: 2018.01.26

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. [email protected], www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. [email protected]    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum